vad är lia & LIA Kalender

LIA – praktik på branschföretag

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär att en del av utbildningen sker ute på en arbetsplats med en handledare från arbetslivet – vi kallar det Lärande i arbete (LIA).

LIA-PROCESSEN

Medieinstitutets yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetslivet och den bransch den studerande kommer möta i sin yrkesroll. Det gör att Medieinstitutet har ett stor kontaktnät av företag och organisationer som gärna tar emot studenter inom LIA.

På LIA-arbetsplatsen utbildas den studerande i skarpt läge. Tillsammans med arbetsplatsen vidareutvecklas kunskaper från skolan i en verklig miljö. Den studerande får arbetslivserfarenhet och får känna på kommande yrkesroll redan under studietiden. Dessutom får den studerande kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Cirka en tredjedel av utbildningen sker på en arbetsplats och fördelarna är flera

LIA KALENDER